City Trail

ONTOUR

13 - 30 lipca 2020

WIRTUALNY CYKL 5-KILOMETROWYCH BIEGÓW

#NIESZUKAMWYMÓWEK


Trasy wirtualnych biegów CITY TRAIL onTour to zawsze 5 kilometrów.

Proponujemy bieganie na 11 wyznaczonych przez nas trasach, ale możesz też wyznaczyć własną – w dowolnym miejscu na świecie!

MIASTA


Lublin

13-19.07.2020

Warszawa

14-20.07.2020

Olsztyn

15-21.07.2020

TrójTrasa

16-22.07.2020

Bydgoszcz

17-23.07.2020

Szczecin

18-24.07.2020

Poznań

20-26.07.2020

Wrocław

21-27.07.2020

Katowice

22-28.07.2020

Kraków

23-29.07.2020

Łódź

24-30.07.2020

CITY TRAIL JUNIOR

Wirtualna edycja CITY TRAIL onTour Junior to przede wszystkim zabawa! Motywujemy dzieciaki do biegania, ale nie narzucamy tras. Sugerujemy dystanse odpowiednie dla wieku: 300m, 600m, 1km, 2km.